Det börjar ljusna – Covidläget våren 2021

Covid-19 har när detta skrivs spridits över världen i över ett år. Lika länge har alla i hela världen levt under mer eller mindre omfattande restriktioner. Många har drabbats personligt med dödsfall i familjen eller haft jobbiga sjukdomsperioder. Hur ser det ut nu när våren 2021 snart är påväg att gå över till sommar?

Om du drabbats av sorg under pandemin och behöver hjälp med att anordna en begravning så finns det en rikstäckande begravningsentreprenör som har stor rutin. Entreprenören Fenix begravning har på ett år fått stor vana av att anordna begravningar under de restriktioner som gäller. De kan till exempel streama en begravning online. Men hur ser det egentligen ut med coronaläget i världen just nu?

Coronaläget i Sverige och världen

Covid-19,On,White,Background.,New,Official,Name,For,Coronavirus,DiseaseAtt läsa om Covid-19 är dyster läsning. Nyligen rapporterades att antalet dödsfall i världen till följd av pandemin uppgår till över 3 miljoner. I Sverige är antalet döda i nuläget strax över 14 000 personer, totalt sett har en dryg miljon människor i landet insjuknat i Covid sedan pandemin startade. Allt är dock inte mörkt. Våren 2021 finns också en hel del ljuspunkter i siffrorna runt Covid.

  • Smittspridningen och dödstalen i Sverige har sjunkit de senaste veckorna.
  • Sveriges genomsnitt i dödstal är betydligt lägre än i övriga Europa (1.77 dödsfall per en miljon invånare jämfört med 4.57 i resten av EU).
  • Vaccineringen går snabbt framåt i stora delar av världen, inte minst i USA som nyligen passerade över 100 miljoner vaccinationer.

Indien har stora problem med smittspridning just nu

Det land i världen som just nu plågas mest av pandemin är Indien, som kämpar för fullt med att begränsa smittspridningen. Många bedömare menar också att vaccinationsframgångarna i västvärlden skymmer det faktum att smittan måste begränsas i hela världen innan läget är under kontroll. I den andan har regeringsföreträdare i många länder propagerat för att de länder som kan så snart som möjligt måste leverera vaccin till utvecklingsländer. Det många oroar sig för just nu är att obehindrad smittspridning ska leda till att fler mutationer av Covid-19 ska utvecklas, vilket skulle kunna begränsas med tilltagen vaccinationstakt.