Från hyresrätt till bostadsrätt

En ombildning innebär en möjlighet att tjäna stora pengar. I kölvattnet av de enorma prisökningar på boende som skett de senaste åren ser därför många en chans att göra sig en hacka.

Att ombilda hyresrätter till bostadsrätter betyder att man gör om lägenheterna från sådana man hyr till sådana man köper och äger – det är förstås i det ledet pengarna intjänas. Även om det i vissa fall blivit svårare att ombilda och vissa motsätter sig utvecklingen är det fortfarande vanligt förekommande. I den här artikeln kommer vi att gå igenom hur det går till att ombilda en fastighet med hyresrätter till en med bostadsrätter.

bostadsrätter vid vattnetÄr dina grannar med på tåget?

En tänkbar öppning till en ombildning kan vara om fastighetsägaren till huset börjar bli gammal och inte orkar sköta om det längre. Hyresgästerna kan i det fallet gå samman och tillsammans köpa loss fastigheten och bilda en bostadsrättsförening den vägen. För att kunna genomföra detta måste minst två tredjedelar av hyresgästerna vara inne på samma linje. Med det på plats kan ni inleda själva ombildningsprocessen. Den tar totalt sett upp till några månader eller något år att gå igenom.

Hur går det till att ombilda?

Det finns företag som kan hjälpa dig och dina grannar hela vägen genom en ombildning från hyresrätter till bostadsrätter. Till exempel https://interesta.se/ombildning-till-bostadsratt/, men det är ändå på sin plats att gå igenom i stora drag hur en ombildning går till. Om du vet att dina grannar är intresserade är nästa steg att bilda en bostadsrättsförening. En sådan kräver minst tre medlemmar. Med det klart är det dags att skicka in en anmälan till inskrivningsmyndigheten vid Lantmäteriet. Den innebär i praktiken att nuvarande fastighetsägare fråntas rätten att sälja till några andra än er i den nybildade bostadsrättsföreningen.

Därefter är det dags att besiktiga lägenheterna. Ni får då en överblick över fastighetens nuvarande skick, kunskaper som ni tar med er in i nästa steg som är att göra upp en ekonomisk plan. Den ekonomiska planen ska innehålla uppgifter om allt som rör bostadsrättsföreningens finanser. Allt från insatser för och vilken årsavgift som ska tas för varje bostad samt kostnader för eventuella reparationer ska räknas med.

flytta in i ny lägenhetSlutför ombildningen

Med den ekonomiska planen på plats har det blivit dags att fundera på hur ni ska finansiera ombildningen. Här kommer ni förmodligen få ta banklån, och då är det en fördel om alla medlemmar går samman och förhandlar med banken, då det går att få mycket bättre ränta då. När lånet är förhandlat är det dags att samla ihop bostadsrättsföreningen till en köpstämma och köpa fastigheten. Det krävs att två tredjedelar av medlemmarna röstar för ett köp. Därefter upprättas ett upplåtelseavtal mellan föreningen och medlemmarna, vilket innebär att varje före detta hyresgäst blir ägare av sin respektive bostad. När köpet är klart och fastigheten betalad är det dags att få en lagfart av tingsrätten, det brukar ta några månader. När det är klart är föreningen offentligt ägare till fastigheten. I och med det är det upp till var och en av de boende att avgöra vad de vill göra med sina respektive lägenheter.