Sjukvårdspersonalen söker nya arbetsgivare

Situationen för sjukvårdspersonalen har länge varit ansträngd. Neddragningar och ökat arbetstryck existerade redan innan Coronapandemin slog till. Ett ansträngt läge blev katastrofalt när pandemin drabbade världen och Sverige. Personalen går på knäna – om inte ända in i väggen.

Alltfler väljer att säga upp sig. En del väljer helt andra yrken, men många går till privata arbetsgivare. De har tröttnat på besparingarna inom den offentliga vården och att inte få betalt efter ansvar och utförd prestation.

Privata arbetsgivare

Vårdpersonal har få möjligheter att påverka sin arbetssituation, arbetsmiljö och lön så länge de jobbar inom den offentliga vården. De hittar däremot möjligheterna hos privata arbetsgivare som www.curaliv.se som månar om sin personal och ser dem som värdefulla. Curaliv erbjuder både anställning och möjlighet att jobba som egenföretagare. En frihet som tidigare inte funnits för alla yrkesgrupper inom sjukvården.

Första-, andra- och tredje vågen

Efter den första vågen befarades det att många anställda inom den offentliga sjukvården skulle sluta. Nu har vi genomlevt den andra vågen och på många håll den tredje. Farhågorna om personalflykt ökar. Det vore en stor förlust om personalflykten går till andra yrkesområden! Därför behövs de privata företagen som har ett nytänk och en vilja att ta hand om personalen.

I en akut situation som pandemin är så kan det vara svårt för en offentligt anställd att säga ifrån när den blir ombedd att jobba extra. Privata företag tar istället diskussionen om villkor och den anställde kan lättare styra sin arbetstid och anställningsförhållanden. För dem som går över till privata företag så är det lättare att ställa krav och få arbetsförhållanden som matchar livet i övrigt.

Bättre villkor

Det är brist på sjukvårdspersonal i landet och brist brukar innebära högre löner och bättre villkor i jakten på personal. Inom sjukvården har så inte varit fallet, men med alltfler privata aktörer kan sjukvårdspersonal både kräva och förvänta sig en statushöjning i arbetslivet! Coronapandemin utmanar regionerna när de ska se över bemanning för semestrar. Det har dock varit ett återkommande problem under många år men skillnaden förra sommaren var att arbetsgivarna kunde hänvisa till en pandemi. Nya utmaningar som ställdes mot gamla problem, där lösningen alltför ofta blev tvång. Dags för sjukvårdspersonalen att få upprättelse och stifta sina egna villkor!