Skriva testamente blir allt vanligare för att undvika konflikter

Det har blivit allt vanligare med arvstvister. Vill du undvika att dina efterlevande bråkar om vem som ska ärva vad efter dig bör du skriva ett testamente. Anlita emellertid en familjerättsjurist som upprättar testamentet. Då kan du vara säker på att testamentet blir korrekt utformat och att omgivningen inte kan tvista om hur det ska tolkas.

Det har blivit allt vanligare med tvister avseende arv inför landets domstolar. Dessa tvister är ofta mycket kostsamma för de inblandade. En av anledningarna till dessa tvister är att arvingarna har olika uppfattningar om vem som ska ärva vilken egendom, eftersom den person som avlidit inte har upprättat ett testamente. En annan, och mycket vanlig, anledning är att det finns ett testamente men att detta är felaktigt eller oklart utformat vilket får till följd av att någon av arvtagarna väljer att begära jämkning eller klandrar testamentet inför domstol.

Ett testamente klargör vad du vill ska ske med din egendom

Vill du undvika diskussioner mellan de efterlevande den dag som du går bort kan det vara en god idé att upprätta ett testamente där du klart och tydligt anger vem som ska ärva vilken egendom. Detta är något som underlättar för de efterlevande och som samtidigt minskar risken för tvister om vem som ska ha vilken egendom. Dessutom kan du påverka om det som någon ärver efter dig ska vara enskild egendom. Genom att göra arvet efter dig till enskild egendom skyddar du det från att ingå i en bodelning, om till exempel en arvinge skiljer sig.

Anlita en jurist när du ska skriva ditt testamente

Det är en komplicerad uppgift att upprätta ett korrekt utformat testamente. Först och främst måste testamentet följa reglerna om fördelning av arv i ärvdabalken. Dessa regler är komplexa och ger bland annat bröstarvingar en absolut rätt till arv. Du kan inskränka bröstarvingarnas (barn och barnbarn) rätt till arv till en viss del, men du kan aldrig göra en bröstarvinge helt arvslös. Skriver du ett testamente som inkräktar på en bröstarvinges lagstadgade rätt till arv kan bröstarvingen begära att testamentet ska jämkas.

Ett testamente måste dessutom uppfylla vissa särskilda formkrav för att det ska vara giltigt. Uppfyller testamentet inte dessa krav kan det klandras vid domstol och förklaras vara ogiltigt. Du bör därför anlita en familjerättsjurist som är specialiserad på upprättande av testamenten för att skriva ditt testamente. Då kan du vara säker på att det uppfyller kraven i ärvdabalken. Dessutom kommer det att vara klart och tydligt formulerat, vilket minimerar risken för diskussioner mellan de efterlevande om hur ditt testamente ska tolkas.

Ett testamente är en billig försäkring

Att skriva ett testamente är självfallet inte gratis men det är inte heller något som är särskilt dyrt. Ett välformulerat testamente, som du kan vara säker på är giltigt den dag som det ska tillämpas, är en billig och effektiv försäkring mot bråk mellan dina anhöriga. Det är dessutom betydligt billigare än en arvstvist inför domstol som kan kosta hundratusentals kronor att avgöra. Att anlita en jurist för att skriva ditt testamente är därför en av de bästa investeringar som du kan göra.